+91-2565-229562      princi_agri@rediffmail.com

Important News

कृषी शिक्षण सोबतच व्यक्तिमत्व विकासासाठी

कृषी शिक्षण सोबतच व्यक्तिमत्व विकासासाठी चे विद्यापीठ म्हणजे आपले सर्वांचे के व्ही पटेल कृषी महाविद्यालय शहादा.
सर्व गुरुजनांना माझा सादर प्रणाम…

Next